OB Faktury • Ondřej Baše

OB Faktury

Dokumentace k programu

Aktuální verze aplikace: 1.0.1

Upozornění!
 • Zatím je dostupná pouze verze pro operační systém Windows
 • Program aktuálně neslouží pro plátce DPH
 • Generované faktury momentálně podporují pouze jednu stránku (max. 9 fakturovaných položek na zákazníka)
 • Aby se pro vybraného zákazníka vygenerovala faktura, musí mít zaškrtnutý checkbox fakturovat - více informací naleznete v dokumentaci
 • Při stahování dejte pozor, aby program nezablokoval Váš antivirus kvůli falešnému nahlášení hrozby. To může být zapříčiněno instalátorem použitým k vytvoření aplikace - program ale byl zkontrolován antivirem Kaspersky Endpoint Security a je zcela nezávadný! Pokud Váš antivirus označí soubor jako hrozbu, prosím postupujte podle návodu zde
 • Veškerá data zapsána do programu OB Faktury jsou uložena pouze ve Vašem počítači, nejsou s nikým dalším sdílena ani nikam odesílána!

Instalace
 1. Stáhněte si aktuální verzi programu z následujícího odkazu: 1.0.1 kliknutím na tlačítko Download: 14
 2. Pokud Váš antivirus označí soubor jako hrozbu, prosím postupujte podle návodu zde
 3. Rozbalte komprimovanou složku .zip do libovolného umístění
 4. Rozbalený .exe soubor spusťte

Odinstalace
 1. Odstraňte .exe soubor z daného umístění pomocí pravého tlačítka myši - Odstranit
 2. Pokud nechcete zachovat ani uložená data, vyhledejte složku OB Faktury v umístění C:\Users\ (jméno uživatele) a odstraňte ji stejným způsobem

Prvky uživatelského rozhraní

Cesta k fakturám a logo 1 Pomocí tlačítka Vybrat cestu k fakturám zvolte složku, kam se mají vygenerované faktury nahrávat. Pomocí tlačítka Vybrat logo zvolíte obrázek, který se má tisknout v levém horním rohu faktury. Tento údaj není povinný (logo nemusí být vybráno), a lze ho po vybrání odstranit tlačítkem Smazat logo.

Informace o dodavateli 2 Zde vyplňte údaje, které budou zobrazeny na výsledné faktuře v sekci dodavatel. Pole Bank. účet je možné nechat prázdné, v tom případě se nebude tisknout ani související nadpis a místo pro bankovní účet zůstane na faktuře prázdné.

Tabulka zákazníků 7 Tabulka slouží jako přehled záznamů zákazníků vložených pomocí tlačítka Přidat. Je automaticky řazena dle jména zákazníka a šířka sloupců může být upravena tažením okraje. Poslední sloupec Celkem automaticky počítá sumu veškerých položek pro daného zákazníka.

Akce tabulky zákazníků 8 Pomocí těchto tlačítek lze buď přidávat, upravit nebo zcela odebrat (včetně všech jeho položek) zákazníka z / do tabulky zákazníků. Pro upravení a odebrání je nutné mít nejprve označeného zákazníka v tabulce zákazníků - řádek s označeným zákazníkem je zvýrazněn bílým pozadím. Tlačítka Přidat a Upravit otevřou nové modální okno, kde je možné vložit či upravit údaje o zákazníkovi, a také označit zda se má pro daného zákazníka vygenerovat faktura pomocí zatržení checkboxu Fakturovat.

Tabulka položek 9 Tabulka slouží jako přehled položek k fakturaci pro zákazníka vybraného v tabulce zákazníků - řádek s označeným zákazníkem je zvýrazněn bílým pozadím. Poslední sloupec Celkem automaticky počítá výsledek Množství x Cena za kus pro danou položku. Je možné přidat pouze 10 položek pro daného zákazníka, tak aby se vešly na jednu stránku vygenerované faktury (A4).

Akce tabulky položek 10 Pomocí těchto tlačítek lze buď přidávat, upravit nebo zcela odebrat položku z / do tabulky položek. Pro upravení a odebrání je nutné mít nejprve označenou položku v tabulce položek - řádek s označenou položkou je zvýrazněn bílým pozadím. Tlačítka Přidat a Upravit otevřou nové modální okno, kde je možné vložit či upravit údaje o položce. Délka textového pole sloužícího jako informace o fakturované položce je aktuálně omezena na 63 znaků (tak aby se vešla na jeden řádek faktury).

Informace k vygenerovaným fakturám 3 Údaj z pole Zač. číselné řady bude použit jako číslo první vygenerované faktury, každá další pak bude mít číslo předchozí faktury + 1. Údaj v poli Datum vystavení a Datum usk. plnění je momentálně automaticky nastaven při startu aplikace jako aktuální datum, a údaj v poli Datum splatnosti jako aktuální datum + dva týdny. Tyto datumy lze přepsat. Forma úhrady je pouze textová informace.

Doplňující možnosti 4 Pokud je zatržítko Zobrazit QR kód při spuštění generování faktur zatržené, pak bude QR kód k aktuální platbě na faktuře zobrazen. Jako podkladové informace budou použity bankovní údaje dodavatele a výsledná částka k zaplacení za daného zákazníka. Pokud je zatržítko Kód zákazníka jak var. symbol při spuštění generování faktur zatržené, pak se kód zákazníka (zvolený při jeho vytvoření) použije v pravém horním rohu faktury v části bankovní údaje dodavatele jako variabilní smybol. Pokud toto zatržítko není zatržené, pak informace o variabilním symbolu bude na vygenerované faktuře zcela vynechána.

Vygenerování faktur 5 Při kliknutí na toto tlačítko se začnou generovat faktury do umístění zvoleného pomocí tlačítka Vybrat cestu k fakturám. Bude vygenerována vždy jedna faktura pro každého zákazníka, co má v tabulce zákazníci zatržený checkbox Fakturovat (pokud ho zatržený nemá, bude zákazník pro fakturaci vynechán). Jméno faktury bude ve formátu “Faktura (číslo faktury dle sekvence od začátku číselné řady).pdf”. Pro naplnění faktury daty budou použity informace z tabulek zákazníci, položky a informace o dodavateli z příslušných polí / sloupců.

Pomocné nástroje pro psaní emailů 6 Pomocí spodního tlačíka Upravit … se otevře okno s textovým polem, které lze naplnit libovolnou informací (podporuje i možnost odřádkování atd.). Tento text lze pak kliknutím na tlačítko Kopírovat … jednoduše psolat do clipboardu, a následně vložit kam je potřeba. Textové údaje zůstanou uložené dokud je sám uživatel nezmění. Tyto údaje nemusí být nutně použité pro tělo a předmět emailu, jedná se jen o příklad využití.


Prvky vygenerované faktury

Výsledný vzhled / příklad šablony 11

Logo dodavatele 12 Zobrazené logo nahrané pomocí tlačítka Vybrat logo. Pro úspěné nahrání / zobrazení musí být logo ve formátu JPEG nebo PNG a musí mít výšku 150 px.

QR kód 13 Generován automaticky na základě informací z bankovních údajů dodavatele a výsledné částky k zaplacení za daného zákazníka, ale pouze pokud je zatržítko Zobrazit QR kód při spuštění generování faktur zatržené.


Pokud máte jakékoli otázky či problémy se spuštěním nebo používáním programu OB Faktury, neváhejte mě kontaktovat!

Stejně tak uvítám jakoukoli zpětnou odezvu či návrhy na zlepšení / přidání nové funkcionality, děkuji!